Паркинг система предназначена за монтиране или на задната броня на автомобила, или в предната в комплект с BS-400R.
4 датчика в комплекта
Регулиране силата на звуковия сигнал.
Дисплей, снабден с две скали със
светодиодни индикатори и цифрово означаване на разстоянието до препятствието.


Comments are closed.