Продукцията на тази серия модели носи девиза: „ Качество, проверено с времето”. Усилвателите от серия „Formula” се отличават с: висока мощност; ниско ниво на изкривяванията; възможност за работа в мостов режим; специална функция за плавно включване/изключване със защита от спадане на напрежението, от прегряване, натоварване и късо съединение; регулиране на усилването на басите; вградени филтри за високи и ниски чесоти; вграден филтър за инфраниски честоти; входове за високо ниво (за 2, 4 и 5-канални усилватели).

Comments are closed.