Компонентна система от серията Hi-Standard с мембрана от пресована целулоза и със защитно огранично покритие.

Модел QS 5


Размер на НЧ говорител 5, 25” (130 mm)
Размер на магнита на НЧ говорител 80 x 40 x 15mm
Маса на магнита 277g
Звукова намотка на НЧ говорител 25mm NSV
Резонансна честота Fs 80Hz
Vas 4,687l
Qms 5,759
Qts 0,884
Qes 1,044
Xmax 3mm
Окачване бутилкаучук
Размер на ВЧ говорител с алуминиев купол, неодимов м-т 0,75” (20mm)
Размери на магнита ВЧ говорител 18,5 x 3mm
Звукова намотка 20mm KSV+CCAW
Номинална мощност 70W
Максимална мощност 140W
Честотен диапазон 80-20000Hz
Кросовър 12dB/oct пасивен
Честота на среза 4600Hz
Атенуатор -2dB/0
Чувствителност 88dB/W/m
Импеданс 3 Ohm
Дълбочина на монтаж 2,11” (53,5mm)
Маса 705g


Модел QS 6


Размер на НЧ говорител 6,5” (165 mm)
Размер на магнита на НЧ говорител 85 x 32 x 15mm
Маса на магнита 358g
Звукова намотка на НЧ говорител 25mm KSV
Резонансна честота Fs 60Hz
Vas 16,107l
Qms 6,207
Qts 0,683
Qes 0,768
Xmax 2,4mm
Окачване бутилкаучук
Размер на ВЧ говорител с алуминиев купол, неодимов м-т 0,75” (20mm)
Размери на магнита ВЧ говорител 18,5 x 3mm
Звукова намотка 20mm KSV+CCAW
Номинална мощност 80W
Максимална мощност 160 W
Честотен диапазон 60-20000Hz
Кросовър 12dB/oct пасивен
Честота на среза 2500Hz
Атенуатор -2dB/0
Чувствителност 90dB/W/m
Импеданс 3 Ohm
Дълбочина на монтаж 2,56” (65mm)
Маса 860g

Comments are closed.