През последната половин година всички сили на инженерите от корпорацията бяха насочени към създаването на такава серия модели, в която базовите корпуси са с намалени размери, с цел да се повиши удобството по време на монтаж, както и да са намали заеманото пространство, като същевременно се запазят основните стилни черти на серията Formula. Особен интерес предизвикват хибридните модели усилватели, работещи едновременно в клас А/В (акустически канали) и D (субуферен канал).

Comments are closed.