Ултразвуков датчик, предназначен за регистриране на движещи се обекти, които се намират в обхвата на действие на датчика. От предавателния микрофон се излъчва ултразвуков сноп, който след като се отрази в обкръжаващите обекти, стига до приемателния микрофон. В случай че обектите са нeподвижни, спектърът на отразената вълна е същият като на излъчената. Когато в обхвата на действие на датчика се появи подвижен обект, в спектъра на отразената от него вълна се появяват допълнителни странични лъчи в зависимост от големината и скоростта на движещия се обект. Сигналът, достигащ до датчика, бива анализиран и в случай на превишаване на зададената стойнст, се излъчва алармен импулс на изхода на сигнала. Препоръчва се микрофоните да се поставят в ъглите на кабината. Проводниците на микрофоните са изработени с окончания в различни цветове. Това дава възможност да се избегнат грешките при монтажа. С червен цвят е означен предавателят, a с бял – приемателят.


Comments are closed.